Prijs voor koopwoningen in Didam (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Didam, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 332.635,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.420,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Didam is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.404. In de volgende maand, Maart, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.353 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.378,5 naar € 2.434,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.406,5 naar een gemiddelde in Juni en Juli van € 2.448,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Didam (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Februaribedraagt de gemiddelde koopprijs€ 279.969. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Maart, stijgend tot € 332.342. Gedurende de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 306.155,5 in de twee eerste maanden tot € 357.956,5, meer bepaald een prijstoename van 117 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 332.056 tot een gemiddelde van € 333.795 tussen Juni en Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde in Didam van zo’n € 312.146. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 334.507. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 7 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 332.835.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.211 / m², het gemiddelde zijnde € 2.302 / m² in Didam. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 2.211 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Didam kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 332.835 is, meer bepaald zo’n 7 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.211 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.211 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Didam
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 312.146
€ 2.302
246
49.628
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen