Prijs voor koopwoningen in Gelderland provincie

De koopprijzen van woningen in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk gezakt in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsvermindering van de koopprijzen in deze provincie.

€ 338.999,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.541,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gelderland is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.796. In Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 2.878 per m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 77 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.751, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 2.123 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Gelderland (provincie) is omlaag gegaan in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April bedraagt € 383.006. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 330.049. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 356.527,5 tot € 364.698. In de 2 laatste maanden is de prijs duchtig omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 360.612,75 tot € 295.773,5, een daling van 82 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers toont hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 45 % voordeliger dan het gemiddelde in Gelderland van zo’n € 313.507. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 244.318. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn woningen met 1 kamer, zo´n 6 % minder prijzig dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, aan zo´n € 293.775.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het minst voordelig met een prijs van zo’n € 2.714 / m², het gemiddelde zijnde € 2.301 / m² in Gelderland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 70 % prijziger dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 2.890 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type toont aan hoe het type"Tussenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 22 % voordeliger dan het gemiddelde in Gelderland met een kostprijs van € 313.507. Het volgende type voordeligste woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 258.578. Het prijzigste type woning komt overeen met "Vrijstaande Woning", zo’n 49 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een kost van zo’n € 377.556.

Kijkend naar de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde van € 2.312 / m², gevolgd door "Hoekwoning" aan € 2.474 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.973 / m² en daarna "Vrijstaande Woning" met een kostprijs van zo’n € 2.929 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 313.507
€ 2.301
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen