Prijs voor koopwoningen in Maassluis (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Maassluis, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 383.377,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 308,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Maassluis is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 298. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 311 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 304,5 naar € 305,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 305 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 315,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Maassluis (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 374.484. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 359.721. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 367.102,5 tot € 351.622. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 359.362,25 in de laatste 4 maanden en € 431.407,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Maassluis van zo’n € 449.639. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 296.967. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 350.298.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 233 / m², het gemiddelde zijnde € 324 / m² in Maassluis. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 16 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 337 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Maassluis met een prijs van € 449.639. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 239.855. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 7 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Flat", aan zo’n € 377.599.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 314 / m², gevolgd door "Woning" aan € 318 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Flat" met een prijs van € 4.099 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.223 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Maassluis
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 449.639
€ 324
322
25.736
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen