Prijs voor koopwoningen in Hulsberg (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Hulsberg, in de provincie Limburg, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 324.293
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.329,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hulsberg is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In April hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 2.340. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 2.218 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.279 naar € 2.345 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 52 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.312, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.199,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hulsberg (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 331.208. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 340.393. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 335.800,5 tot € 328.825. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 332.312,75 tot € 146.107, een daling van 44 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Hulsberg
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
Geen data
Geen data
114
31.786
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen