Prijs voor huurwoningen in Hulsberg (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Hulsberg, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.112,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hulsberg is gedaald in de voorbije maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 78. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 119 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7,57 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juli en Augustus (€ 9 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hulsberg (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Maart,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.062. In April blijft die prijs hangen rond € 1.016. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 72 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 174 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 891,75 in de laatste 4 maanden en € 1.554,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Augustus.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 41 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Hulsberg, dat zo’n € 912 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hulsberg, is het type "" waarvan de prijs € 912 bedraagt, zo’n 41 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.539) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Hulsberg
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.539
€ 9
64
42.920
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Hulsberg