Prijs voor koopwoningen in Hengelo (Overijssel)

De koopprijzen van woningen in Hengelo, in de provincie Overijssel, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 263.407,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.179
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hengelo is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.209. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.187 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.198 naar € 2.126 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.162 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 2.213 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hengelo (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 266.756. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 257.125. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 261.940,5 tot € 249.290,5. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 109 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 255.615,5) en de 2 laatste, Augustus y September (€ 278.990,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Hengelo van zo’n € 298.900. De volgende woningen in deze ranking hebben 4 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 240.753. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 19 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 225.800.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 1.795 / m², het gemiddelde zijnde € 2.290 / m² in Hengelo. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 13 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 1.795 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Studio" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Hengelo met een prijs van € 298.900. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 222.475. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 19 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", aan zo’n € 222.475.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 1.780 / m², gevolgd door "Studio" aan € 1.860 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.986 / m² en daarna "Studio" met een kostprijs van zo’n € 1.860 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Hengelo
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 298.900
€ 2.290
2.094
22.016
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen