Prijs voor koopwoningen in Hazerswoude-dorp (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Hazerswoude-dorp, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 429.302,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.825,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hazerswoude-dorp is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.810. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.904 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.857 naar € 2.740,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.798,75 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 2.878 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hazerswoude-dorp (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In Mei is de koopprijs zo´n€ 415.500. Deze prijs stijgt in Juni tot € 465.088. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 440.294 tot € 424.041,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 432.167,75 tot een gemiddelde van € 423.571,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 37 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Hazerswoude-dorp, aan zo’n € 545.363. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 37 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 2 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 2.893 / m²) in Hazerswoude-dorp. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hazerswoude-dorp kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 545.363 is, meer bepaald zo’n 37 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 37 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.893 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.893 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Hazerswoude-dorp
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 397.643
€ 2.839
184
101.366
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen