Prijs voor huurwoningen in Hazerswoude-dorp (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Hazerswoude-dorp, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.260,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,64
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hazerswoude-dorp is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,7. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 16,47 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 50. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 12,09 naar een gemiddelde in April en Mei van € 12,41 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hazerswoude-dorp (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.275. In Januari blijft die prijs hangen rond € 1.264. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 48 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 135 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 941,75 in de laatste 4 maanden en € 1.267,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 0 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Hazerswoude-dorp, dat zo’n € 1.245 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hazerswoude-dorp, is het type "" waarvan de prijs € 1.245 bedraagt, zo’n 0 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.245) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hazerswoude-dorp
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.245
€ 14,82
62
156.684
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen