Prijs voor huurwoningen in Exloo (Drenthe)

De huurprijzen van woningen in Exloo, in de provincie Drenthe, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 966,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2,65
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Exloo is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 4,89. In de volgende maand, Augustus, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 82. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 157 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2,22 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 3,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Exloo (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 854. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.004. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 929 tot € 950,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 109 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 939,75)en de 2 laatste, November y December (€ 1.021).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 15 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Exloo, dat zo’n € 983 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 15 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Exloo, is het type "" waarvan de prijs € 983 bedraagt, zo’n 15 % duurder dan het gemiddelde (€ 853) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Exloo
Aantallen gebruikte woningen in Drenthe
€ 853
€ 4
14
8.014
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen