Prijs voor koopwoningen in Sittard (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Sittard, in de provincie Limburg, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 328.253
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 342,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Sittard is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 799. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 242 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 47. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 69 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 382,25, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 263 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Sittard (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 322.444. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 314.271. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 318.357,5 tot € 316.994. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 110 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 317.675,75) en de 2 laatste, April y Mei (€ 349.407,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Sittard, aan zo´n € 265.086. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 31 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 591 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 1.899 / m²) in Sittard. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 591 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Eengezinswoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Sittard met een prijs van € 383.781. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 264.650. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 31 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", aan zo’n € 264.650.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Benedenwoning", met een gemiddelde prijs van € 1.876 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 1.889 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.899 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een kostprijs van zo’n € 1.889 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Sittard
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 383.781
€ 275
720
15.818
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen