Prijs voor koopwoningen in Roosendaal (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Roosendaal, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 285.665
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.219,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Roosendaal is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.249. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.197 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.223 naar € 2.177,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.200,25 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 2.258,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Roosendaal (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 300.200. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 310.988. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 91, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 94 %, dalend van € 291.458,75 tot € 274.077,5 in Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 2 % kostelijker dan het gemiddelde in Roosendaal van zo’n € 279.689. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 288.310. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 3 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 284.841.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.074 / m², het gemiddelde zijnde € 2.267 / m² in Roosendaal. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.074 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Roosendaal kan men zien hoe het type "Appartement" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 284.841 is, meer bepaald zo’n 2 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Appartement", zo’n 2 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.074 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.074 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Roosendaal
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 279.689
€ 2.267
2.268
72.200
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen