Prijs voor koopwoningen in Roosendaal (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Roosendaal, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 295.139,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.352,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Roosendaal is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.355. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.389 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.372 naar € 2.330 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.351 naar een gemiddelde in Maart en April van € 2.355 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Roosendaal (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 294.911. In December stagneert de prijs rond zo´n € 307.368. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 301.139,5 tot € 293.593. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 297.366,25 tot een gemiddelde van € 290.685,5 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 5 % goedkoper dan het gemiddelde in Roosendaal van zo’n € 298.611. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 288.021. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 4 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 284.271.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.068 / m², het gemiddelde zijnde € 2.368 / m² in Roosendaal. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.068 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Benedenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 5 % goedkoper dan het gemiddelde in Roosendaal met een prijs van € 298.611. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 284.271. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 5 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", aan zo’n € 283.134.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Benedenwoning", met een gemiddelde prijs van € 2.056 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 2.068 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.068 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.056 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Roosendaal
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 298.611
€ 2.368
1.922
68.972
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen