Prijs voor koopwoningen in Roosendaal (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Roosendaal, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 364.471
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 784,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Roosendaal is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Juni rond zo’n € 2.948. In de maand hierna, Juli, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 379 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 19. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 37 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 991,25, en die van de laatste twee maanden Oktober en November, € 371 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Roosendaal (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Juni is € 442.188. In Juli kunnen we een lichte daling zien tot € 378.225. Gedurende de 2 volgende maanden (Augustus, September) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 86, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 87 %, dalend van € 380.909,5 tot € 331.594 in Oktober en November.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Roosendaal van zo’n € 327.950. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 274.200. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 18 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 338.511.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 296 / m², het gemiddelde zijnde € 290 / m² in Roosendaal. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 76 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 363 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Maisonette" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 19 % goedkoper dan het gemiddelde in Roosendaal met een prijs van € 327.950. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Flat” met een gemiddelde prijs van € 271.500. Het prijzigste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 8 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 350.775.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 279 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 305 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Flat" met een prijs van € 3.355 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een kostprijs van zo’n € 2.902 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Roosendaal
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 327.950
€ 290
1.570
33.714
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen