Prijs voor koopwoningen in Prinsenbeek (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Prinsenbeek, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 594.536,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.487,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Prinsenbeek is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 3.637. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 1.232 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 67. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 20 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.027, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 409 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Prinsenbeek (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand December is € 594.808. In Januari kunnen we een lichte daling zien tot € 505.986. Gedurende de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 550.397 in de twee eerste maanden tot € 604.593,5. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 109 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 577.495,25) en de 2 laatste, April y Mei (€ 628.619).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 11 % goedkoper dan het gemiddelde in Prinsenbeek van zo’n € 560.571. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 503.021. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 10 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 503.021.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 3.025 / m², het gemiddelde zijnde € 387 / m² in Prinsenbeek. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 692 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.045 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Prinsenbeek kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 500.507 is, meer bepaald zo’n 11 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 11 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.025 / m². Het kostelijkere type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.025 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Prinsenbeek
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 560.571
€ 387
64
20.086
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Brabant