Prijs voor koopwoningen in Oss (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Oss, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 326.075,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.838,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oss is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.808. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.923 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.865,5 naar € 2.798,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 51 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.832, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.432 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oss (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 319.891. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 313.262. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 316.576,5 tot € 319.737,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 318.157 tot € 178.875, een daling van 56 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oss
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
630
31.124
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen