Prijs voor koopwoningen in Helmond (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Helmond, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 397.925,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 306,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Helmond is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 303. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 309 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 306 naar € 303,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 304,75 naar een gemiddelde in Maart en April van € 310 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Helmond (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 408.638. In December stagneert de prijs rond zo´n € 418.813. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 91, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 395.462,75 tot een gemiddelde van € 402.851 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Helmond van zo’n € 408.290. De volgende woningen in deze ranking hebben 3 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 325.245. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 14 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 376.498.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 286 / m², het gemiddelde zijnde € 308 / m² in Helmond. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 293 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Studio" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 21 % goedkoper dan het gemiddelde in Helmond met een prijs van € 408.290. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 328.859. Het prijzigste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 427.921.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 290 / m², gevolgd door "Studio" aan € 2.103 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Woning" met een prijs van € 2.813 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een kostprijs van zo’n € 2.151 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Helmond
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 408.290
€ 308
924
25.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen