Prijs voor koopwoningen in Helmond (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Helmond, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 364.784,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.342
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Helmond is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.466. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.410 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 45. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 131 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.767,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 2.320 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Helmond (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 386.919. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 373.768. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 44 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 132 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 274.418,5 in de laatste 4 maanden en € 363.125 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 6 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Helmond, aan zo’n € 377.052. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 5 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 2.451 / m²) in Helmond. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Helmond kan men zien hoe het type "Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 377.052 is, meer bepaald zo’n 6 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Woning", zo’n 6 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.451 / m². Het kostelijkere type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.451 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Helmond
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 355.081
€ 2.329
1.954
68.426
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen