Prijs voor huurwoningen in Oss (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Oss, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 794,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,7
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oss is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,57. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 15,14 por m². De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling van zo’n 86 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 48 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 13,8, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 6,64 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Oss (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 771. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 723. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 747 in de twee eerste maanden tot € 826. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 786,5 tot € 413,5, een daling van 53 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Oss
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
496
38.334
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen