Prijs voor huurwoningen in Appelscha (Friesland)

De huurprijzen van woningen in Appelscha, in de provincie Friesland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.336,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,82
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Appelscha is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,25. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,88 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 85. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 147 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10,23 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 15 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Appelscha (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 952. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 871. De 2 volgende maanden (September, Oktober) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 94, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 252 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 886,25 in de laatste 4 maanden en € 2.236,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 76 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Appelscha, dat zo’n € 827 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 76 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Appelscha, is het type "" waarvan de prijs € 827 bedraagt, zo’n 76 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3.378) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Appelscha
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 3.378
€ 20
72
7.638
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen