Prijs voor huurwoningen in Friesland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Friesland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze provincie.

€ 775,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,55
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Friesland is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,19. In de volgende maand, Juni, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,6 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11,45 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 11,76 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Friesland (provincie) is nauwelijks veranderd in de laatste bestudeerde maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 799. In Juni blijft die prijs hangen rond € 765. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 782 tot € 793. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 787,5 tot een gemiddelde van € 752,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Friesland van zo’n € 773. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 710. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 838.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 8,88 / m², het gemiddelde zijnde € 11,24 / m² in Friesland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 48 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 12,76 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Friesland met een prijs van € 773. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 781. Het duurst type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 16 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 834.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 8,82 / m², gevolgd door "Woning" aan € 9,58 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 19,12 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 12,66 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 773
€ 11,24
8.546
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen