Prijs voor koopwoningen in Hoogeloon (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Hoogeloon, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 593.673,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.681,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoogeloon is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.748. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.665 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.706,5 naar € 3.665 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 50 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.685,75, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.832,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Hoogeloon (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In Oktoberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 496.804. Er is echter een grote prijsverhoging in maand November, stijgend tot € 617.891. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 557.347,5 in de twee eerste maanden tot € 617.891. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 587.619,25 tot € 308.945,5, een daling van 53 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Hoogeloon
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
14
30.688
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Brabant