Prijs voor koopwoningen in Haren (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Haren, in de provincie Groningen, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 332.989
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.807,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Haren is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.773. In de volgende maand, April, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.878 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.825,5 naar € 2.814,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.820 naar een gemiddelde in Juli en Augustus van € 2.783 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Haren (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maart is € 373.483. In April kunnen we een lichte daling zien tot € 346.696. Gedurende de 2 volgende maanden (Mei, Juni) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 93, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 88 %, dalend van € 346.738,25 tot € 305.490,5 in Juli en Augustus.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 83 % kostelijker dan het gemiddelde in Haren van zo’n € 296.320. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 543.657. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 84 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 543.657.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.984 / m², het gemiddelde zijnde € 2.776 / m² in Haren. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.999 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Haren kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 540.941 is, meer bepaald zo’n 83 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 83 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.984 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.984 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Haren
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 296.320
€ 2.776
326
13.162
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen