Prijs voor koopwoningen in Bedum (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Bedum, in de provincie Groningen, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 297.518,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.603,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bedum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.553. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.674 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 54. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 122 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.018 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 2.472 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Bedum (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari is de koopprijs zo´n€ 280.613. Deze prijs stijgt in Februari tot € 305.437. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 55 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 128 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 226.845,75 in de laatste 4 maanden en € 290.104 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Bedum van zo’n € 290.104. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 213.431. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 26 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 212.363.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 1.651 / m², het gemiddelde zijnde € 2.472 / m² in Bedum. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 33 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 1.651 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Bedum kan men vaststellen hoe het type "Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 212.363 is, meer bepaald zo’n 27 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Woning", zo’n 27 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.651 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.651 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Bedum
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 290.104
€ 2.472
76
2.440
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen