Prijs voor koopwoningen in Stadskanaal (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Stadskanaal, in de provincie Groningen, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 218.526,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.635
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Stadskanaal is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.646. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.615 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.630,5 naar € 1.601 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 53 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 1.615,75, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 856 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Stadskanaal (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Oktober is de koopprijs zo´n€ 199.381. Deze prijs stijgt in November tot € 225.138. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 212.259,5 tot € 221.115. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 216.687,25 tot € 112.941,5, een daling van 52 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Stadskanaal
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
Geen data
Geen data
506
16.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen