Prijs voor koopwoningen in Broek In Waterland (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Broek In Waterland, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 858.327,25
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5.723,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Broek In Waterland is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 5.725. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 5.725 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 5.725 naar € 5.722 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 0 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 5.723,5, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Broek In Waterland (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 858.542. In November stagneert de prijs rond zo´n € 858.542. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 858.542 tot € 858.112,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 858.327,25 tot , een daling van 0 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Broek In Waterland
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
6
19.970
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen