Prijs voor koopwoningen in 's-hertogenbosch (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in 's-hertogenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 339.803,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.897,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-hertogenbosch is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.937. In de volgende maand, September, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.821 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.879 naar € 3.011 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.945 naar een gemiddelde in December en Januari van € 2.802 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in 's-hertogenbosch (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 347.781. In September stagneert de prijs rond zo´n € 331.150. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 339.465,5 tot € 354.786. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 94 %, dalend van € 347.125,75 tot € 325.159,5 in December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 0 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in 's-hertogenbosch, aan zo´n € 311.638. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 0 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.728 / m²) in 's-hertogenbosch. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in 's-hertogenbosch kan men vaststellen hoe het type "Appartement" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 311.638 is, meer bepaald zo’n 0 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Appartement", zo’n 0 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.728 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.728 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in 's-hertogenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 311.638
€ 2.728
4.346
86.466
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen