Prijs voor koopwoningen in 's-hertogenbosch (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in 's-hertogenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 340.287
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.917,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-hertogenbosch is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.037. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.985 per m². De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 51 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.906,5, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.481 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in 's-hertogenbosch (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 346.778. In November stagneert de prijs rond zo´n € 362.794. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 92, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 339.972,75 tot € 170.772, een daling van 50 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in 's-hertogenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
3.302
80.336
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen