Prijs voor huurwoningen in Goes (Zeeland)

De huurprijzen van woningen in Goes, in de provincie Zeeland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.134,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,46
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Goes is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In September bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,35. In de volgende maand, Oktober, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,03 por m². De 2 volgende maanden (November, December) kenmerken zich door een daling van zo’n 95 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 115 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 11,88 per m²), en die van de laatste twee maanden, Januari en Februari (€ 13,61 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Goes (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Septemberbedraagt € 1.050. In Oktober kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 961. In de 2 volgende maanden (November, December)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.005,5 in de twee eerste maanden tot € 1.073,5. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 128 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.039,5 in de laatste 4 maanden en € 1.325,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 21 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Goes, dat zo’n € 1.484 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 21 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Goes, is het type "" waarvan de prijs € 1.484 bedraagt, zo’n 21 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.226) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Goes
Aantallen gebruikte woningen in Zeeland
€ 1.226
€ 13,83
156
7.382
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen