Prijs voor koopwoningen in Zwaanshoek (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Zwaanshoek, in de provincie Noord Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 759.416,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.643,25
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zwaanshoek is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Juli zo’n € 3.375. In de volgende maand, Augustus, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 3.848 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.611,5 naar € 3.675 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 0 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.643,25, en die van de laatste twee maanden November en December, per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Zwaanshoek (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 336.333. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Augustus, stijgend tot € 943.000. Gedurende de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 639.666,5 in de twee eerste maanden tot € 879.166,5, meer bepaald een prijstoename van 137 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 759.416,5 tot , een daling van 0 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Zwaanshoek
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
38
59.638
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen