Prijs voor koopwoningen in Zevenbergen (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Zevenbergen, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 339.715
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.414,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zevenbergen is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.329. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.345 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 53. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 138 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.787 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 2.462,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Zevenbergen (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 294.054. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 294.870. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 64 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 151 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 241.688 in de laatste 4 maanden en € 365.911,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Zevenbergen, aan zo´n € 292.877. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 15 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 4 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.317 / m²) in Zevenbergen. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 4 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Zevenbergen kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 292.877 is, meer bepaald zo’n 15 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.317 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.317 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Zevenbergen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 345.597
€ 2.410
288
68.426
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen