Prijs voor koopwoningen in Wijhe (Overijssel)

De koopprijzen van woningen in Wijhe, in de provincie Overijssel, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 489.941,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.927
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wijhe is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Juli rond zo’n € 2.756. In de maand hierna, Augustus, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 1.317 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 50. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 177 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.531,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 2.718 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wijhe (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 414.997. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Augustus, stijgend tot € 508.899. Gedurende de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 461.948 in de twee eerste maanden tot € 530.469,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 496.208,75 tot een gemiddelde van € 477.406,5 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Wijhe van zo’n € 502.063. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 349.330. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 30 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 349.330.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.248 / m², het gemiddelde zijnde € 3.071 / m² in Wijhe. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 26 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.263 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Wijhe kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 347.585 is, meer bepaald zo’n 31 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 31 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.248 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.248 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Wijhe
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 502.063
€ 3.071
314
15.402
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Overijssel