Prijs voor koopwoningen in Westervoort (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Westervoort, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 440.320,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 311,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Westervoort is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in December zo’n € 312. In de volgende maand, Januari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 329 per m². De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling van zo’n 90 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 107 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 304,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 324,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Westervoort (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 512.235. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 495.250. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 83 %. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 86 %, dalend van € 461.773 tot € 397.416,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Westervoort van zo’n € 390.000. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 257.470. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 34 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 257.470.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 1.923 / m², het gemiddelde zijnde € 331 / m² in Westervoort. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 487 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.941 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Westervoort kan men vaststellen hoe het type "Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 255.158 is, meer bepaald zo’n 35 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Woning", zo’n 35 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.923 / m². Het kostelijkere type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.923 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Westervoort
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 390.000
€ 331
96
11.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen