Prijs voor koopwoningen in Wehl (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Wehl, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 365.335
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.745,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wehl is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Juli rond zo’n € 1.763. In de maand hierna, Augustus, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 1.356 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 63. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 211 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.272,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 2.690,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wehl (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 295.591. In Augustus stagneert de prijs rond zo´n € 304.042. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 299.816,5 tot € 305.955. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 162 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 302.885,75 in de laatste 4 maanden en € 490.233,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y December.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 5 % goedkoper dan het gemiddelde in Wehl van zo’n € 438.800. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 419.441. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 4 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 419.441.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.704 / m², het gemiddelde zijnde € 2.596 / m² in Wehl. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.731 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Wehl kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 415.676 is, meer bepaald zo’n 5 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 5 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.704 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.704 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Wehl
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 438.800
€ 2.596
96
31.126
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen