Prijs voor koopwoningen in Wehl (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Wehl, in de provincie Gelderland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 294.424,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.753,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wehl is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.142. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.217 per m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 89 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 56 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.059,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.143 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wehl (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 303.000. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 307.000. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 89, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 287.579,5) en de 2 laatste, Augustus y September (€ 308.115).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 34 % kostelijker dan het gemiddelde in Wehl van zo’n € 312.188. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 420.703. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 35 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 420.703.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.713 / m², het gemiddelde zijnde € 930 / m² in Wehl. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 196 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.740 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wehl kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 416.927 is, meer bepaald zo’n 34 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 34 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.713 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.713 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Wehl
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 312.188
€ 930
122
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland