Prijs voor koopwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 1.090.722,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.110,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Juni rond zo’n € 5.447. In de maand hierna, Juli, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 1.899 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 39. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 48 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.554,75, en die van de laatste twee maanden Oktober en November, € 1.221,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wassenaar (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Junibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 1.017.755. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Juli, stijgend tot € 1.237.356. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.127.555,5 tot € 1.080.372. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.103.963,75 tot een gemiddelde van € 1.064.240 tussen Oktober en November.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar van zo’n € 1.037.580. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 800.278. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 23 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 796.282.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 4.369 / m², het gemiddelde zijnde € 1.125 / m² in Wassenaar. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 291 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 4.369 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Wassenaar met een prijs van € 1.037.580. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bedrijfspand” met een gemiddelde prijs van € 788.350. Het voordeligste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 23 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bedrijfspand", aan zo’n € 788.350.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 4.294 / m², gevolgd door "Bedrijfspand" aan € 4.319 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Woning" met een prijs van € 4.369 / m² en daarna "Bedrijfspand" met een kostprijs van zo’n € 4.319 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.037.580
€ 1.125
1.078
52.908
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen