Prijs voor koopwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 871.293,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.599
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Oktober zo’n € 4.499. In de volgende maand, November, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 4.777 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.638 naar € 4.566,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 50 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 4.602,25, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 2.293 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wassenaar (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 799.297. Er is echter een grote prijsverhoging in maand November, stijgend tot € 955.924. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 877.610,5 tot € 900.892,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 889.251,5 tot € 399.731, een daling van 45 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
Geen data
Geen data
1.080
100.628
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen