Prijs voor koopwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 927.655
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.762,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.812. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.999 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.905,5 naar € 4.698,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 4.802 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 4.684 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wassenaar (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 1.077.724. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 1.091.263. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 82 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 989.529,5 tot € 803.906, een daling van 81 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Wassenaar, aan zo’n € 816.463. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 6 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 4.494 / m²) in Wassenaar. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Wassenaar kan men zien hoe het type "Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 816.463 is, meer bepaald zo’n 1 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Woning", zo’n 1 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.494 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.494 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 808.381
€ 4.758
1.280
100.596
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen