Prijs voor koopwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 951.516
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.758,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Februari rond zo’n € 4.586. In de maand hierna, Maart, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot per m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 214 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 131 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3.599,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 4.698,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wassenaar (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand Februari is € 799.462. In de volgende maand, Maart,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot . Gedurende de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 399.731 in de twee eerste maanden tot € 1.084.493,5, meer bepaald een prijstoename van 271 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 121 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 742.112,25 in de laatste 4 maanden en € 894.565,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 3 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Wassenaar, aan zo´n € 818.100. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 2 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 4.504 / m²) in Wassenaar. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Wassenaar kan men vaststellen hoe het type "Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 818.100 is, meer bepaald zo’n 3 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Woning", zo’n 3 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.504 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.504 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 844.131
€ 4.594
1.046
95.640
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen