Prijs voor koopwoningen in Wassenaar (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Wassenaar, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 818.836,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.576,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wassenaar is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.064. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.116 per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 117 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 110 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 4.428,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 4.872,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wassenaar (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 740.342. In Februari kunnen we een lichte daling zien tot € 662.831. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 701.586,5 in de twee eerste maanden tot € 846.156,5, meer bepaald een prijstoename van 121 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 117 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 773.871,5 in de laatste 4 maanden en € 908.766 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 18 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Wassenaar, aan zo´n € 813.200. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 4.474 / m²) in Wassenaar. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Wassenaar kan men vaststellen hoe het type "Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 813.200 is, meer bepaald zo’n 18 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Woning", zo’n 18 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.474 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 4.474 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Wassenaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 990.719
€ 4.942
1.190
91.512
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen