Prijs voor koopwoningen in Warffum (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Warffum, in de provincie Groningen, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 207.151,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.356,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Warffum is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Januari zo’n € 1.176. In de volgende maand, Februari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.311 per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 1.243,5 naar € 1.428,5 per m², meer bepaald met zo’n 115 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 1.336 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 1.398 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Warffum (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde koopprijs€ 125.300. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Februari, stijgend tot € 166.857. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 146.078,5 in de twee eerste maanden tot € 217.656,5, meer bepaald een prijstoename van 149 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 142 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 181.867,5 in de laatste 4 maanden en € 257.719 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 8 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Warffum, aan zo’n € 250.615. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 8 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 24 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 1.601 / m²) in Warffum. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 24 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Warffum kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 250.615 is, meer bepaald zo’n 8 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 8 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.601 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.601 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Warffum
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 232.938
€ 1.296
82
12.710
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen