Prijs voor koopwoningen in Wanssum (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Wanssum, in de provincie Limburg, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 342.020
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.173
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wanssum is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Januari zo’n € 1.762. In de volgende maand, Februari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.919 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 70. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 146 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.569 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 2.294,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wanssum (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde koopprijs€ 240.000. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Februari, stijgend tot € 305.333. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 88, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 134 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 255.958,25 in de laatste 4 maanden en € 343.133,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 14 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Wanssum, aan zo´n € 239.040. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 14 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 16 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 1.754 / m²) in Wanssum. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 16 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Wanssum kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 239.040 is, meer bepaald zo’n 14 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 14 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.754 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.754 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Wanssum
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 278.667
€ 2.076
58
36.514
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen