Prijs voor koopwoningen in Wageningen (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Wageningen, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 385.814,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.791,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wageningen is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.801. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.816 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.808,5 naar € 2.822,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.815,5 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 2.743 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wageningen (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April is € 425.107. In Mei kunnen we een lichte daling zien tot € 401.361. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 413.234 tot € 394.497,5. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 87 %, dalend van € 403.865,75 tot € 349.712 in Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 4 % kostelijker dan het gemiddelde in Wageningen van zo’n € 339.215. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 439.420. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 30 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 351.573.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het prijzigste met een kost van zo’n € 2.776 / m², het gemiddelde zijnde € 2.765 / m² in Wageningen. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 2.776 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 29 % minder voordelig dan het gemiddelde in Wageningen met een prijs van € 339.215. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” aan een gemiddelde prijs van € 439.420. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 30 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 437.663.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 2.893 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 2.905 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.905 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 2.893 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Wageningen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 339.215
€ 2.765
782
55.930
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen