Prijs voor koopwoningen in Wageningen (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Wageningen, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 346.499,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.762
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wageningen is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.721. In de volgende maand, September, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.765 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.743 naar € 2.821,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.782,25 naar een gemiddelde in December en Januari van € 2.721,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wageningen (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand Augustus is € 360.209. In September kunnen we een lichte daling zien tot € 339.215. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 349.712 tot € 356.487. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 94 %, dalend van € 353.099,5 tot € 333.298,5 in December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 27 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Wageningen, aan zo’n € 439.860. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 5 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 2.908 / m²) in Wageningen. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Tussenwoning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 26 % minder voordelig dan het gemiddelde in Wageningen met een prijs van € 345.024. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Woning” aan een gemiddelde prijs van € 438.102. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 27 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 438.102.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 2.881 / m², gevolgd door "Woning" aan € 2.896 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.908 / m² en daarna "Woning" met een kostprijs van zo’n € 2.896 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Wageningen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 345.024
€ 2.768
644
52.128
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen