Prijs voor koopwoningen in Wageningen (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Wageningen, in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 372.908
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.025,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Wageningen is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.863. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.948 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.905,5 naar € 2.965,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 109 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 2.935,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 3.205 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Wageningen (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In April is de koopprijs zo´n€ 330.459. Deze prijs stijgt in Mei tot € 369.219. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 349.839 tot € 358.289. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 116 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 354.064 in de laatste 4 maanden en € 410.596 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Wageningen van zo’n € 425.200. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 438.541. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 3 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 350.869.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het voordeligste met een kost van zo’n € 2.770 / m², het gemiddelde zijnde € 3.241 / m² in Wageningen. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 11 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 2.770 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Tussenwoning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 2 % minder voordelig dan het gemiddelde in Wageningen met een prijs van € 425.200. De hierna minder voordeligere woningen zijn van het type "Studio” aan een gemiddelde prijs van € 436.787. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 3 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Studio", aan zo’n € 436.787.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 2.857 / m², gevolgd door "Studio" aan € 2.887 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.899 / m² en daarna "Studio" met een kostprijs van zo’n € 2.887 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Wageningen
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 425.200
€ 3.241
744
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen