Prijs voor koopwoningen in Waarder (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Waarder, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 330.730
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.961,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Waarder is omlaag gegaan in de voorbije maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 2.730. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.901 per m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 2.815,5 naar € 3.017 per m², meer bepaald met zo’n 107 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 54 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.916,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.570,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Waarder (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April is € 307.500. In Mei kunnen we een lichte daling zien tot € 275.600. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 291.550 in de twee eerste maanden tot € 340.625, meer bepaald een prijstoename van 117 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 316.087,5 tot € 194.650, een daling van 62 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Waarder
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
Geen data
Geen data
68
84.284
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen