Prijs voor koopwoningen in Vuren (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Vuren, in de provincie Gelderland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 447.573,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.443,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Vuren is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Oktober rond zo’n € 4.640. In de maand hierna, November, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 2.747 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.693,5 naar € 3.586 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 36 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.639,75, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.328,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Vuren (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktober is € 483.500. In de volgende maand, November,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 401.688. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 442.594 tot € 450.714,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 446.654,25 tot € 225.625, een daling van 51 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Vuren
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
Geen data
Geen data
62
57.404
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen