Prijs voor koopwoningen in Venray (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Venray, in de provincie Limburg, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 432.140
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 427,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Venray is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 285. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 264 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 274,5 naar € 263 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 278 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 268,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 746 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Venray (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 361.000. In Februari kunnen we een lichte daling zien tot € 319.500. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 93, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 194 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 329.000 in de laatste 4 maanden en € 638.420 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 69 % goedkoper dan het gemiddelde in Venray van zo’n € 823.500. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 258.717. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 69 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 256.137.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 1.992 / m², het gemiddelde zijnde € 296 / m² in Venray. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 582 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 1.992 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Geschakelde Woning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 70 % goedkoper dan het gemiddelde in Venray met een prijs van € 823.500. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 253.582. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 69 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", aan zo’n € 253.582.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Geschakelde Woning", met een gemiddelde prijs van € 1.932 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 1.972 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.992 / m² en daarna "Bovenwoning" met een kostprijs van zo’n € 1.972 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Venray
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 823.500
€ 296
70
10.162
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Limburg