Prijs voor koopwoningen in Veldhoven (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Veldhoven, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 428.395
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.861,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Veldhoven is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.822. In de volgende maand, November, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.838 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.830 naar € 2.881,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 50 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.855,75, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.442 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Veldhoven (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 412.912. In November stagneert de prijs rond zo´n € 411.881. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 412.396,5 in de twee eerste maanden tot € 450.072. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 431.234,25 tot € 208.519, een daling van 48 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Veldhoven
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
1.200
80.336
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen