Prijs voor koopwoningen in Veendam (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Veendam, in de provincie Groningen, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 304.646,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.783,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Veendam is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 983. In de volgende maand (September) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 1.258 per m². In de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 157 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 172 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.437,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, December en Januari (€ 2.476 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Veendam (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 274.092. In September stagneert de prijs rond zo´n € 274.425. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 274.258,5 tot € 276.764. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 132 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 275.511,25 in de laatste 4 maanden en € 362.916,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 41 % goedkoper dan het gemiddelde in Veendam van zo’n € 287.379. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 170.317. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 41 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 169.465.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 1.376 / m², het gemiddelde zijnde € 1.855 / m² in Veendam. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 25 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.376 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Tussenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 41 % goedkoper dan het gemiddelde in Veendam met een prijs van € 287.379. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 169.465. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 41 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Tussenwoning", aan zo’n € 168.617.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 1.366 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 1.376 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.376 / m² en daarna "Tussenwoning" met een kostprijs van zo’n € 1.366 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Veendam
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 287.379
€ 1.855
66
7.556
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen