Prijs voor koopwoningen in Veendam (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Veendam, in de provincie Groningen, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 302.002,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.622,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Veendam is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 3.105. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 874 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 56. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 113 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 1.555,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 1.757 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Veendam (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand December is € 439.333. In de volgende maand, Januari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 269.531. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 77 %. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 88 %, dalend van € 314.482,75 tot € 277.041,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 28 % goedkoper dan het gemiddelde in Veendam van zo’n € 236.000. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 170.830. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 28 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 169.975.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 1.382 / m², het gemiddelde zijnde € 1.820 / m² in Veendam. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 24 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.382 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Veendam kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 169.975 is, meer bepaald zo’n 28 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 28 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.382 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.382 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Veendam
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 236.000
€ 1.820
106
3.462
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen