Prijs voor koopwoningen in Valkenswaard (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Valkenswaard, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 478.725,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 345,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Valkenswaard is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 358. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 352 per m². De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 345 naar een gemiddelde in Maart en April van € 346,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Valkenswaard (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand November is € 540.594. In December kunnen we een lichte daling zien tot € 483.931. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 82 %. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 108 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 466.442,75) en de 2 laatste, Maart y April (€ 503.290,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 28 % goedkoper dan het gemiddelde in Valkenswaard van zo’n € 547.031. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 396.956. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 27 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 393.000.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 2.556 / m², het gemiddelde zijnde € 351 / m² in Valkenswaard. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 637 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een kost van zo’n € 2.556 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Studio" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 30 % goedkoper dan het gemiddelde in Valkenswaard met een prijs van € 547.031. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 385.205. Het prijzigste type woning komt overeen met "Villa", zo’n 31 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", aan zo’n € 393.000.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Studio", met een gemiddelde prijs van € 2.481 / m², gevolgd door "Benedenwoning" aan € 2.496 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Villa" met een prijs van € 3.337 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 2.556 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Valkenswaard
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 547.031
€ 351
554
25.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen