Prijs voor koopwoningen in Uden (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Uden, in de provincie Noord Brabant, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 413.815,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 316,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Uden is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 306. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 306 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 306 naar € 306 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 111 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 306 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 338,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Uden (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 475.059. In de volgende maand, Februari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 401.391. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 86, vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 407.898,25 tot een gemiddelde van € 425.650 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 1 kamer het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 43 % goedkoper dan het gemiddelde in Uden van zo’n € 417.000. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 343.281. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 20 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 463.695.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 307 / m², het gemiddelde zijnde € 333 / m² in Uden. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 20 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 354 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Tussenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Uden met een prijs van € 417.000. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 317.360. Het prijzigste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 20 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 336.995.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 318 / m², gevolgd door "Woning" aan € 354 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 1.900 / m² en daarna "Tussenwoning" met een kostprijs van zo’n € 1.880 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Uden
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 417.000
€ 333
172
13.560
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Brabant