Prijs voor koopwoningen in Schin Op Geul (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Schin Op Geul, in de provincie Limburg, zijn lichtelijk omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 269.950
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.798,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Schin Op Geul is omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.506. In de volgende maand, Maart, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.601 per m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 2.553,5 naar € 2.734,5 per m², meer bepaald met zo’n 107 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 118 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.644 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 3.108 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Schin Op Geul (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand Februari is € 277.300. In Maart kunnen we een lichte daling zien tot € 237.643. Gedurende de 2 volgende maanden (April, Mei) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 86, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 137 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 240.076,5 in de laatste 4 maanden en € 329.697 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 229 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Schin Op Geul, aan zo’n € 1.049.980. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 229 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.704 / m²) in Schin Op Geul. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Schin Op Geul kan men zien hoe het type "Eengezinswoning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 1.049.980 is, meer bepaald zo’n 229 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Eengezinswoning", zo’n 229 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.704 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.704 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Schin Op Geul
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 319.577
€ 3.166
86
33.712
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen