Prijs voor koopwoningen in Schiedam (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Schiedam, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 288.070
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.780,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Schiedam is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.728. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.758 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.743 naar € 2.836 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.789,5 naar een gemiddelde in April en Mei van € 2.763 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Schiedam (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In December is de koopprijs zo´n€ 281.425. Deze prijs stijgt in Januari tot € 303.913. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 292.669 tot € 280.794. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 286.731,5 tot een gemiddelde van € 290.747 tussen April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Schiedam, aan zo´n € 261.523. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 13 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 19 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.280 / m²) in Schiedam. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bovenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Schiedam met een prijs van € 300.588. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 261.523. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 13 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", aan zo’n € 226.670.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 2.218 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 2.280 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 2.280 / m² en daarna "Bovenwoning" met een kostprijs van zo’n € 2.218 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Schiedam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 300.588
€ 2.813
1.308
47.548
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen