Prijs voor koopwoningen in Sappemeer (Groningen)

De koopprijzen van woningen in Sappemeer, in de provincie Groningen, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 420.534,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.176,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Sappemeer is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Januari) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 2.178 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 1.089 naar € 1.089 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 200 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.089 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 2.175 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Sappemeer (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde koopprijs. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Januari, stijgend tot € 420.745. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 210.372,5 tot € 210.372,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 200 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 210.372,5 in de laatste 4 maanden en € 420.324 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 62 % goedkoper dan het gemiddelde in Sappemeer van zo’n € 420.324. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 161.324. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 61 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 161.324.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 1.516 / m², het gemiddelde zijnde € 2.175 / m² in Sappemeer. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 29 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.526 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Sappemeer kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 160.517 is, meer bepaald zo’n 62 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 62 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.516 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.516 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Sappemeer
Aantallen gebruikte woningen in Groningen
€ 420.324
€ 2.175
12
3.816
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Groningen