Prijs voor koopwoningen in Rossum (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Rossum, in de provincie Gelderland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 380.897,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.709,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rossum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In Oktober hangt de gemiddelde koopprijs per m² rond zo’n € 2.964. In de maand hierna valt er een prijsvermindering vast te stellen, gaande tot € 2.639 per m². De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 50 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.710,25, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 1.354 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Rossum (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktober is € 399.063. In November kunnen we een lichte daling zien tot € 343.889. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 371.476 tot € 376.861. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 374.168,5 tot € 203.906,5, een daling van 54 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Rossum
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
Geen data
Geen data
86
57.404
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen