Prijs voor koopwoningen in Rossum (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Rossum, in de provincie Gelderland, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 396.207
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.692,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rossum is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.642. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.596 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 52. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 139 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.986,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 2.757,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Rossum (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 371.000. In Januari stagneert de prijs rond zo´n € 382.722. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 54 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 141 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 290.383,75 in de laatste 4 maanden en € 409.750 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Rossum, aan zo´n € 381.574. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 4 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.587 / m²) in Rossum. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 4 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Rossum kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 381.574 is, meer bepaald zo’n 17 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 17 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.587 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.587 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Rossum
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 457.944
€ 2.692
88
53.646
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen