Prijs voor koopwoningen in Roermond (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Roermond, in de provincie Limburg, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 354.642,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 368,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Roermond is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand December rond zo’n € 881. In de maand hierna, Januari, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 234 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 46. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 71 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 408,25, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 288,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Roermond (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . De gemiddelde prijs in de maand December is € 350.394. In de volgende maand, Januari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 293.360. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 321.877 tot € 309.515. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 137 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 315.696 in de laatste 4 maanden en € 432.535 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 51 % goedkoper dan het gemiddelde in Roermond van zo’n € 497.115. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 350.773. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 13 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 372.627.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 334 / m², het gemiddelde zijnde € 279 / m² in Roermond. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 4 kamers, zo´n 715 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een kost van zo’n € 393 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Appartement" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Roermond met een prijs van € 497.115. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Woning” met een gemiddelde prijs van € 368.040. Het voordeligste type woning komt overeen met "Herenhuis", zo’n 7 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", aan zo’n € 385.174.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Appartement", met een gemiddelde prijs van € 220 / m², gevolgd door "Herenhuis" aan € 2.440 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Eengezinswoning" met een prijs van € 3.590 / m² en daarna "Benedenwoning" met een kostprijs van zo’n € 3.142 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Roermond
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 497.115
€ 279
424
15.818
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen