Prijs voor koopwoningen in Pijnacker (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Pijnacker, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 471.311,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.330,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Pijnacker is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.286. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.280 per m². De 2 volgende maanden (Augustus, September) kenmerken zich door een daling van zo’n 90 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 121 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3.115,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 3.760 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Pijnacker (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 430.271. In Juli stagneert de prijs rond zo´n € 415.714. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 422.992,5 tot € 432.474. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 131 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 427.733,25 in de laatste 4 maanden en € 558.469 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y November.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 11 % goedkoper dan het gemiddelde in Pijnacker van zo’n € 549.813. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 493.857. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 10 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 491.391.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.030 / m², het gemiddelde zijnde € 3.687 / m² in Pijnacker. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.030 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Pijnacker kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 491.391 is, meer bepaald zo’n 11 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 11 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.030 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.030 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Pijnacker
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 549.813
€ 3.687
386
66.218
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen