Prijs voor koopwoningen in Oudenbosch (Noord Brabant)

De koopprijzen van woningen in Oudenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 380.354,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.613,6
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oudenbosch is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.623. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.717 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.670 naar € 2.630,5 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 47 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 2.650,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.233,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oudenbosch (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In April is de koopprijs zo´n€ 374.647. Deze prijs stijgt in Mei tot € 416.250. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 395.448,5 tot € 395.812,5. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 395.630,5 tot € 159.625, een daling van 40 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oudenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
Geen data
Geen data
138
31.124
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen