Prijs voor koopwoningen in Oosterwolde (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Oosterwolde, in de provincie Gelderland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 465.047,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.392
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oosterwolde is omlaag gegaan in de voorbije maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 3.169. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 3.576 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.372,5 naar € 3.434 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 49 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.403,25, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 1.673,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oosterwolde (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In Aprilbedraagt de gemiddelde koopprijs€ 372.627. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Mei, stijgend tot € 463.167. Gedurende de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 417.897 in de twee eerste maanden tot € 487.908,5, meer bepaald een prijstoename van 117 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 452.902,75 tot € 256.812,5, een daling van 57 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oosterwolde
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
Geen data
Geen data
40
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen