Prijs voor koopwoningen in Oosterhout (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Oosterhout, in de provincie Gelderland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 423.165,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.060,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oosterhout is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.560. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 2.540 per m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² duchtig omhoog gegaan, meer bepaald met zo’n 123 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 123 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2.839,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 3.502,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oosterhout (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 309.786. In Februari stagneert de prijs rond zo´n € 324.778. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 317.282 in de twee eerste maanden tot € 420.500, meer bepaald een prijstoename van 133 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 144 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 368.891 in de laatste 4 maanden en € 531.714,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 32 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Oosterhout, aan zo´n € 367.020. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 32 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 18 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.830 / m²) in Oosterhout. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Oosterhout kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 367.020 is, meer bepaald zo’n 32 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 32 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.830 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.830 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Oosterhout
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 541.286
€ 3.472
76
48.406
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen