Prijs voor koopwoningen in Oosterhout (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Oosterhout, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 439.097,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.182,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oosterhout is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in April zo’n € 3.146. In de volgende maand, Mei, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 3.533 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.339,5 naar € 3.262 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 89 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 3.300,75, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 2.945 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oosterhout (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In April is de koopprijs zo´n€ 475.000. Deze prijs stijgt in Mei tot € 522.143. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 498.571,5 tot € 474.487. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 486.529,25 tot € 344.233,5, een daling van 71 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 0 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Oosterhout, aan zo’n € 365.918. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.821 / m²) in Oosterhout. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oosterhout kan men zien hoe het type "Eengezinswoning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 365.918 is, meer bepaald zo’n 0 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Eengezinswoning", zo’n 0 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.821 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.821 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oosterhout
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 365.634
€ 3.107
70
45.080
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Oosterhout