Prijs voor koopwoningen in Oosterhout (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Oosterhout, in de provincie Gelderland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 347.504,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.553,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oosterhout is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.668. In de volgende maand (Januari) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 2.878 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 59. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 154 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 1.804,75 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 2.775 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oosterhout (stad) zijn fors omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. In December is de koopprijs zo´n€ 336.736. Deze prijs stijgt in Januari tot € 372.950. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 50 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 127 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 265.613,5 in de laatste 4 maanden en € 337.535 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 30 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Oosterhout, aan zo’n € 371.831. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 30 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 14 % minder voordelig dan het gemiddelde (€ 2.869 / m²) in Oosterhout. De prijzigste woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 14 % kostelijker dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oosterhout kan men zien hoe het type "Eengezinswoning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 371.831 is, meer bepaald zo’n 30 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Eengezinswoning", zo’n 30 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.869 / m². Het kostelijkere type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.869 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Oosterhout
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 287.057
€ 2.516
112
53.646
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen