Prijs voor koopwoningen in Oost-graftdijk (Noord Holland)

De koopprijzen van woningen in Oost-graftdijk, in de provincie Noord Holland, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 138.936,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.220,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oost-graftdijk is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 1.136. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 1.136 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 18. In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 256 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 669,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 1.712 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Oost-graftdijk (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 92.979. In Mei stagneert de prijs rond zo´n € 92.979. Gedurende de 2 volgende maanden daalt de gemiddelde prijs duchtig vergeleken met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 54 %. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 285 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 71.685,75 in de laatste 4 maanden en € 203.969 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het minst voordelig zijn, meer bepaald zo’n 54 % kostelijker dan het gemiddelde in Oost-graftdijk van zo’n € 105.813. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 163.506. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 55 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 163.014.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 1.978 / m², het gemiddelde zijnde € 843 / m² in Oost-graftdijk. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 135 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.978 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oost-graftdijk kan men zien hoe het type "Vrijstaande Woning" het meest kostelijke type is, waarvan de prijs € 163.014 is, meer bepaald zo’n 54 % minder voordelig dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het prijzigste is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 54 % kostelijker dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.978 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.978 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Oost-graftdijk
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 105.813
€ 843
204
81.394
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Holland